Internet Szczecin - Warszewo, kontakt: tel. kom. 502 33 44 67.

Wystawiamy faktury VAT uprawniające do odliczeń Ulgi za dostęp do Internetu
(do 760 zł rocznie na osobę wyszczególnioną na fakturze).